Oharrak

picture

Kontaktua

Izena: ZUMEDIA GURASO ELKARTEA
Helbide: "HAUR ETA LEHEN H.I.P. UHARTE" PEREZ GOIENA, Z/G
Herri: 31620 UHARTE

 

 

Wert legea geldiarazteko sinatu ezazu

 

 

Zumedia Apymak irakaslegoak konbokatu duen 2orduren geldiadiarekin bat egiten du. Geldialdia bihar osteguna 9an egingo da Hezkuntza Erreformaren legearen aurka, Wert legea bezala ezagutua. Ezaguten al dugu Uharten Wert legea?

1)             Legearen proiektua Hezkuntza Komunitatearekin harramanik izan gabe egin dute.
2)             Lege berriak ekonomi hazkundea hartzen du kontutan hezkuntza langileak sortzeko erabiliz eta merkatu librean konpetitzeko gai izan daitezen.
3)             “Espainiar Herkuntza Sistematik” familiak eta guraso elkarteak kampo utzi ditu baina agente pribatuak barneratu ditu, erregulatzeko gaikasunarekin.
4)             H.A. ezabatzen du eta erligiozko orduak gelgitu
5)             Hizkuntz inmersioa ezabatzen du eta hizkuntz koofiziala gai ez troukaltzak hartzen du Gorputz Heziketaren maila berinean.
6)             Zuzendariaren irudia Giza Errekurtsoen gestortzat hortzen da zuzendariaren aukeraketa administrazioaren esku dago soilik eta ez irakasleen klaustroarenean.
7)             Konsejo eskolarrak ez du erabakirik hartzen, kontsulta kontseilu bat da.
8)             Hezkuntza Ministeritzak gaien 65%a kontrolatzen du. Orain arte 55%a zen hizkuntza koofizial bat zuten erkidegoetan.
9)             Gelen ratioak10% gehitzen dira beharren arabera.
10)          Eskola arteko rebalidak ranikinek eta konpetitibitatea erabiltzen du “hezkuntzaren bikaintasuna” lortzeko.

 

Zumedia Apymatik gurasoei maiztzaren 9an 18:00etan (Santo Domingo kalean) Hezkuntzatik aterako den manifestazioan parte hartzea animatzen zeituztegu.

LOMCEk zugan ere eragine dauka.  Informatu eta mobiliza zaitez!!!
Hezkuntzan 30 urte atzeratzea ezin dugu onhartu

LOMCEri buruz beste iritzi batzuk

http://www.herrikoa.net/images/PDF/resumen%20dictamen%20consejo%20del%20estado%20ceapa.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NTiitoU3rjE#!
http://www.eldiario.es/sociedad/ley-afecta-modelo-linguistico_0_79092567.html

 

 

LOMCE buletina eta manifestaldirako deialdia (2013/3/2)